Оптимізм і песимізм як похідні самоставлення особистості студента

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

самоздійснення, смислоутворення, позитивне ставлення до особистості, self-realization, sense-making, positive attitude towards personality, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Нікітіна, І. В. Оптимізм і песимізм як похідні самоставлення особистості студента / І. В. Нікітіна // Оптимізм і песимізм у цивілізаційному суспільстві : матеріали XVI науково-практичної конференції, 19 травня 2018 р. – Київ : НАУ, 2018. – С. 79-80.