Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення грошових потоків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

грошові потоки, рух грошових коштів, касові операції, готівка, платоспроможність, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Куліш, С. Г. Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення грошових потоків : кваліфікаційна робота ... магістра : 071 Облік і оподаткування / Сніжана Геннадіївна Куліш ; наук. керівник Ольга Валеріївна Михайленко. – Київ, 2021. – 146 с.