Chemical resistance of sunflower oil enriched with cumin oil

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Антиоксидантні властивості олії кмину використовуються для гальмування руйнівних процесів в соняшниковій олії. Досліджено хімічну стійкість соняшникової олії та суміші соняшникової олії та олії кмину. Йодне число олій знижується під час смаження, що означає руйнування подвійних С-С зв’язків залишку жирних кислот у молекулах тригліцеридів. Природні антиоксиданти в олії кмину гальмують утворення вторинних продуктів окиснення під час смаження. Змішування соняшникової олії з олією кмину позитивно впливає на хімічну стійкість масляних композицій в умовах нагрівання. The antioxidant properties ofcumin oil are used to inhibit destructive processes in sunflower oil. The chemical resistanse of sunflower oil and f mixtures of sunflower oil and cumin seed oil was studied. The iodine value of oils decreases during frying, that means a destruction double C-C bonds of fatty acids residue in triglyceride molecules. Natural antioxidants in cumin oil have an inhibitory effect on the formation of secondary oxidation products during frying terms. Blending sunflower oil with cumin oil leads to a positive effect on the chemical resistance of oil compositions under heating conditions.

Опис

Ключові слова

кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кафедра харчової хімії, олія, кмин, соняшник, антиоксидант, смаження, поліфенол, oil, cumin, sunflower, antioxidant, frying, polyphenol

Бібліографічний опис

Chemical resistance of sunflower oil enriched with cumin oil / O. Podobii, S. Kovalyova, I. Zhytnetskyi, O. Mayboroda // Ukrainian Journal of Food Stience. – 2020. – Vol. 8, Issue 2. – Pp. 269-276

Зібрання