Спосіб виробництва запіканки овочевої (Патент на винахід № 123469)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва запіканки овочевої, що включає підготовку суміші, перемішування, формування, укладання у форму та випікання, який відрізняється тим, що додатково отримують молочно-білкову основу, попередньо готують овочевий наповнювач, для чого миють овочі, буряк очищають від шкірки парою, розрізують та подрібнюють, нагрівають до температури 70...90 °С, проводять гідроліз протопектину рослинної тканини лимонною кислотою при рН 2,8...3,2 протягом 85...90 хв, моркву очищають, подрібнюють та бланшують за температури 85...90 °C протягом 10...12 хв, підготовлені буряк і моркву змішують за співвідношення 1:1, подрібнюють до стану пюре, яке вносять у суміш на етапі підготовки, додають концентрат сироваткових білків та проводять випікання за температури 180...185 °C протягом 35...40 хв. A method of producing a vegetable casserole, comprising preparing a mixture, mixing, shaping, shaping and baking, characterized in that in addition to obtaining a milk-protein base, pre-prepared vegetable filler, for which vegetables are washed, beets are peeled, cut and grind, heated to a temperature of 70 ... 90 ° C, conduct hydrolysis protopectin of plant tissue with citric acid at pH 2.8 ... 3.2 for 85 ... 90 min, carrots are cleaned, crushed and blanched at a temperature of 85 ... 90 ° C for 10 ... 12 min, prepared beets and carrots are mixed in a ratio of 1: 1, crushed to a state of puree, which is added to the mixture at the stage of preparation, add whey protein concentrate and bake at a temperature of 180 ... 185 ° C for 35 ... 40 minutes.

Опис

Ключові слова

запіканка овочева, гідроліз протопектину, концентрат сироваткових білків, молочно-білкова основа, vegetable casserole, protopectin hydrolysis, milk-protein base, whey protein concentrate, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на винахід 123469 Україна, МПК А23С 23/00, A23L 5/10(2016.01). Спосіб виробництва запіканки овочевої / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201905881 ; заявл. 29.05.2019 ; опубл. 07.04.2021, Бюл. № 14.

Зібрання