Використання тестових завдань для організації самостійної роботи студентів під час вивчення дисципліни «Харчові технології»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Самостійна робота студента невід’ємна частина навчального процесу. Особливо така форма навчання важлива під час вивчення дисципліни «Харчові технології», через великий перелік тем для вивчення. Ефективно організувати підготовку необхідних матеріалів та контрольних завдань можна з використанням платформи дистанційного навчання. Для контролю знань доцільно передбачити тестові завдання різного ступеня складності. Self-development student’s studying is an integral part of the educational process. This form of education is especially important when studying the discipline "Food Technologies", because of the large list of topics for study. It is possible to effectively organize the preparation of the necessary materials and test assignments using a distance learning platform. To control knowledge, it is advisable to develop test tasks of various degrees of complexity.

Опис

Ключові слова

навчання студентів, самостійна робота студента, тестові завдання, дистанційне навчання, харчові технології, studying, self-development studying, test tasks, distance learning, food technologies, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Грищенко, А. Н. Влияние сушеных овощных выжимок на качество пшеничного хлеба / А. Н. Грищенко // Актуальные проблемы и современные технологии производства продуктов питания : сборник трудов Международной научно-практической конфренции, 20-21 февраля 2020 г. – Кутаиси : Государственный университет Акакия Церетели, 2020. – С. 37–40.