Композиція інгредієнтів для приготування високобілкового хліба (Патент на корисну модель № 127392)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель відноситься до харчової промисловості, а саме до борошномельної та хлібопекарської галузей, і може бути використана для виробництва високобілкових хлібобулочних виробів, збагачених ізолятом горохового білка. Технічний результат полягає в отриманні композиції інгредієнтів, яка може бути використана у технології хлібних виробів з підвищеним вмістом білка і незамінних амінокислот. The utility model relates to the food industry, namely to the milling and bakery industries, and can be used for the production of high-protein bakery products enriched with peanut protein isolate. The technical result is to obtain the composition of the ingredients, which can be used in the technology of bakery products with high protein content and essential amino acids.

Опис

Ключові слова

хліб, білок, ізолят, горох, клейковина, суміш, bread, protein, Isolate, pea, gluten, mixture, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент 127392 UA, МПК A23L 33/185 (2016.01) Композиція інгредієнтів для приготування високобілкового хліба / Дробот В. І., Махинько В. М., Лістратенко А. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u201802661 ; заявл. 16.03.2018 ; опубл. 25.07.2018 ; Бюл. № 14, 2018.

Зібрання