Моделювання системи безпеки книжкової палати Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для забезпечення роботи необхідно автоматизувати систему безпеки. Спочатку треба зробити декомпозицію, керуючись основними підсистемами системи безпеки. They need to automate security. First you have to make decomposition, with the basic security subsystems.

Опис

Ключові слова

книжкова палата України, моделювання системи безпеки, Book Chamber of Ukraine, modeling security

Бібліографічний опис

Медведенко, А. Моделювання системи безпеки книжкової палати Україні / Андрій Медведенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 504-505.