Харчова промисловість № 16

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Висвітлено результати науково-дослідних робіт з технології харчових продуктів, хімічних, біохімічних, мікробіологічних процесів, апаратів, обладнання, автоматизації харчових виробництв та економіки харчової промисловості. Розрахований на наукових та інженерно-технічних працівників харчової промисловості. The results of scientific research on food technology, chemical, biochemical, microbiological processes, machines, equipment, automation of food production and food industry economics. Designed for scientific and technical workers in the food industry.

Опис

Ключові слова

харчові продукти, економіка, обладнання, автоматизація, food products, economy, equipment, automation

Бібліографічний опис

Харчова промисловість : науковий журнал / Національний університет харчових технологій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : НУХТ, 2014. – № 16. – 164 с.