Основи нормалізації інформаційного повідомлення homo sapiens з точки зору принципів стандартизації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються, з позиції принципів стандартизації, підходи об'єднання досягнень лінгвістичних наук в єдину теорію виникнення і функціонування інформаційного спілкування, яка б пояснила становлення узгодженого, з точки зору логіки, інформаційного спілкування між людьми на основі виникнення примітивних семантичних еталонів. Considered from the perspective of the principles of standardization, approaches combining the achievements of linguistic sciences as a unified theory of the origin and functioning of information communication, which explains the formation of a coherent impression, from the point of view of logic, information communication between people on the basis of the primitive semantic measurement standards.

Опис

Роль принципів стандартизації на процеси саморганизації мовного спілкуваня на початку становлення людської свідомості

Ключові слова

примітив, еталон, семантика, повідомлення, primitive, etalon, semantics, message, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Кадомский, С. В. Основи нормалізації інформаційного повідомлення homo sapiens з точки зору принципів стандартизації/ С. В. Кадомский, К. Г. Самодай // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 79-а Міжнародна наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів, 15-16 квітня, 2013р. – 2013. – с. 473-475.