Особливості застосування рентгенівського експерименту до структурних досліджень масложирових систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1998

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджували зразки молочного жиру за допомогою рентгенівського дифрактометра. Розроблена і відпрацьована рентгенооптична схема. Studied samples of milk fat by using X-ray diffractometer. Designed and tested X-ray optical scheme.

Опис

Ключові слова

молочний жир, тригліцириди, рентгенівський дифрактометр, milk fat, triglycerides, X-ray diffractometer, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Особливості застосування рентгенівського експерименту до структурних досліджень масложирових систем / Т. О. Рашевська, І. С. Гулий, Г. О. Сімахіна, I. Ю. Гойко, В. В. Шилов, Ю. П. Гомза // Наукові праці УДУХТ. - 1998. - № 4. - С. 51-54.

Зібрання