Проблеми і шляхи удосконалення фундаменталізації та профілізації вивчення дисципліни «Наукові основи та технології очищення стічних вод»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Охарактеризовано основні блоки, що лежать в основі вивчення дисципліни. Висвітлено проблеми профілізації і фундаменталізації дисциліни і можливі напрямки їх вирішення.
The basic blocks that underlie learning discipline. The problems of profiling and fundamentalization dystsyliny and possible ways to address them.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, профілізація, фундаменталізація, scientific basis and technology of sewage treatment, profiling, fundamentalization

Бібліографічний опис

Левітіна, Н. В. Проблеми і шляхи удосконалення фундаменталізації та профілізації вивчення дисципліни «Наукові основи та технології очищення стічних вод» / Н. В. Левітіна, Н. О. Бублієнко // Всеукраїнська науково-методична конференція, 10-12 жовтня 2000. - С. 74-75.