Економіка підприємства: Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В програмі подаються загальні відомості «Економіки підприємства» як навчальної дисципліни (предмет, мета, завдання, роль, що повинен знати і вміти студент), розподіл годин, зміст лекційних та семінарських занять, рекомендована література як основна, так і додаткова.

Опис

Ключові слова

економіка, підприємство, ресурси, результати, розподіл годин, economics, enterprise, resources, results, division of hours, form of control, yearly, exam, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Ковальчук, І. В. Економіка підприємства: Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / І. В.Ковальчук. – Київ : НУХТ, 2012. – 34 c.