Особливості конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ефективність та конкурентоспроможності підприємства набуває великої популярності в наший час. Важливо та актуально чітко освоїти сутнісну характеристику і вимірювання ефективності виробництва, конкурентоспроможність підприємства. Для прибутковості підприємства потрібно знати, як правильно опанувати нові ринки збуту та бути монополістом в даній галузі. Необхідно чітко визначити ефект, ефективність, економічну ефективність, показники ефективності, конкурентоспроможність, та її рівень на підприємстві для того щоб охарактеризувати стан конкурентного середовища. Актуально в наший час вміти визначити загальну методологію визначення ефективності виробництва, та за якими ознаками її класифікують, навести критерії та напрямки оцінки конкурентоспроможності підприємства для того, щоб зайняти вигідне положення на ринку. Enterprise efficiency and competitiveness is becoming popular nowadays. It is of high importance to master clearly essential characteristics, efficiency assessment, and competitiveness of an enterprise. For profitability of an enterprise, it is important to know how to corner new markets right and to be a monopolist in a certain area. In order to characterize a competitive environment it is significant to determine an effect, efficiency, economic efficiency, efficiency indexes, and competitiveness of an enterprise appropriately. It is currently topical to be able to define general methodology of how to determine enterprise efficiency, to know its classification characteristics, criteria, and areas of competitiveness assessment to take an advantageous position in the market.

Опис

Ключові слова

прибутковість, якість, ефективність, конкурентоспроможність, підприємство, profitability, quality, efficiency, competitiveness, enterprise, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Труш, Ю. Л. Особливості конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах / Ю. Л. Труш // Section Natural bioactive compounds, functional and traditional food product : the second north and east European congress on food, May 26-29, 2013, NUFT. – К.: НУХТ, 2013. - С. 28.