Інформаційна підтримка процесу прийняття управлінських рішень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

decision making, прийняття рішень, information, інформація, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Олійниченко, О. М. Інформаційна підтримка процесу прийняття управлінських рішень / О. М. Олійниченко // Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. - К. : НУХТ, 2008. – С. 55.