Використання САПР в проектуванні нових виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Використання в промисловому виробництві САПР дає можливість підприємствам швидко реагувати на зміну попиту, у короткий термін налагоджувати випуск нових видів продукції, швидко пристосовуватись до змін на ринку, відслідковувати життєвий цикл виробів, ефективно підвищувати та контролювати їх якість. Use in industrial production CAD ​​enables companies to respond quickly to changes in demand in the short term to establish production of new products, quickly adapt to market changes, track the life cycle of products, effectively improve and control the quality.

Опис

Ключові слова

промислове виробництво, проектування, САПР, industrial production, CAD, design

Бібліографічний опис

Марченко, А. Використання САПР в проектуванні нових виробів / Андрій Марченко, Віталій Кавун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 227-228.