Вдосконалення обліку і контролю розрахунків з постачальниками

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Добре спланований і налагоджений облік розрахункових операцій в сучасний період розвитку України, а також своєчасний оборот грошових коштів має великий вплив на результати роботи підприємства. Сьогодні для кожної організації гостро постає питання своєчасності здійснення розрахунків з постачальниками за товарно-матеріальні цінності. Від правильної організації розрахунків з ними значною мірою залежить організація матеріального забезпечення і постачання відповідно до договірних зобов'язань і комерційних угод. Well planned and established records of payment transactions in the current period of Ukraine, as well as timely circulation of money has a big impact on business results. Today, for each of the acute issues of timeliness of payments to suppliers for inventories. On the right of settlement with them depends largely on the organization of logistics and supply under contracts and commercial agreements.

Опис

Ключові слова

облік, контроль розрахунків, постачальники, accounting, control calculations, providers, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Вітюк, М. Вдосконалення обліку і контролю розрахунків з постачальниками / Марія Вітюк, Ольга Михайленко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 312-331.