Розробка модуля інтелектуального аналізу даних для оцінки мережевої інфраструктури підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Авторами була розроблено модуль інтелектуального аналізу даних з використанням засобів BusinessIntelligence Microsoft, а саме MS AnalysisServes та MS VisualStudio для обробки статистичної інформації по використанню та навантаженні різних мережевих інфраструктур отриманої від декількох українських фірм. The authors developed a module for intelligent data analysis using Microsoft BusinessIntelligence tools, namely MS AnalysisServes and MS VisualStudio for processing statistical information on the use and loading of various network infrastructures obtained from several Ukrainian firms.

Опис

Ключові слова

підприємство, інфраструктура, інтелектуальний аналіз, enterprise, infrastructure, intellectual analysis, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Струзік, В. А. Розробка модуля інтелектуального аналізу даних для оцінки мережевої інфраструктури підприємства / В. А. Струзік, С. В. Грибков // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи : матеріали 4-ї Міжнародної наукової-практичної конференції, 16–18 травня 2017 р. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 316.