Пробіотичні продукти у закладах ресторанного господарства

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Позитивний ефект пробіотичних продуктів не декларовано, а доведено. Тому проінформовані споживачі з цікавістю ставитимуться до страв з пробіотиками, враховуючи те, що вони мають справу не просто з харчовими продуктами, призначеними для задоволення потреб у харчових речовинах, смаку та енергії, а і з продуктами, які чинять позитивний вплив на їх здоров’я. The positive effect of probiotic products is not declared and proved. Therefore, informed consumers curiously treat foods with probiotics, given that they are dealing not just with food intended to meet the needs nutrients, taste and energy, but also with the products, which have a positive impact on their health.

Опис

Ключові слова

кафедра готельно-ресторанної справи, пробіотики, заклади ресторанного господарства, попит, заведения ресторанного хозяйства, Institutions restaurants, demand, probiotics

Бібліографічний опис

Шинкарук, А. Пробіотичні продукти у закладах ресторанного господарства / А. Шинкарук, В. Цирульнікова, Н. Лазоренко // Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 - 30 жовтня 2012 р. – К.: НУХТ, 2012. – С. 33-35.