Перспективи та сучасне бачення дисципліни «Інжиніринг у ресторанному бізнесі»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі представлено перспективи та сучасне бачення дисципліни «Інжиніринг у ресторанному бізнесі», що дозволить здобувачам проводити керівництво і координацію людськими і матеріальними ресурсами упродовж життєвого циклу проєкту у закладах ресторанного господарства. The paper presents the perspectives and modern vision of the discipline "Engineering in the restaurant business", which will allow applicants to manage and coordinate human and material resources throughout the life cycle of the project in the restaurant industry.

Опис

Ключові слова

кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, інжиніринг, ресторанний бізнес, життєвий цикл, проєкт, engineering, restaurant business, life cycle, project

Бібліографічний опис

Кузьмін, О. В. Перспективи та сучасне бачення дисципліни «Інжиніринг у ресторанному бізнесі» / О. В. Кузьмін // Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку : збірник тез наукових праць X Міжнародної наукової конференції, 29 червня 2022 р., м. Прага, Чехія. – 2022. – С. 75–78