Наукові та технологічні аспекти електрофізичного способу спрямованого збагачення молочної сироватки магнієм

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Комплексом досліджень підтверджено позитивний вплив електрофізичного збагачення сировини магнієм перед сушінням на показники якості сухої молочної сироватки, а саме: збагачення сухого продукту магнієм, відсутність ознак самоущільнення та злежування продукту під час зберігання та відсутність ознак неферментативного потемніння.A set of studies confirmed the positive effect of electrophysical enrichment of raw materials with magnesium before drying on the quality of whey powder, namely: enrichment of dry product with magnesium, no signs of self-compaction and caking of the product during storage and no signs of non-enzymatic darkening.

Опис

Ключові слова

кафедра технології молока і молочних продуктів, молочна сироватка, whey, мембранні методи оброблення, membrane processing methods, електродіаліз, electrodialysis

Бібліографічний опис

Кочубей-Литвиненко, О. В. Наукові та технологічні аспекти електрофізичного способу спрямованого збагачення молочної сироватки магнієм / О. В. Кочубей-Литвиненко // Інноваційні напрями розвитку харчових технологій : кол. монографія / за заг. ред. Н. А. Нагурної. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – С. 14–21.

Зібрання