Методи дистанційного навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті аналізуються основні цілі та класифікація дистанційного навчання; дані основні переваги дистанційного навчання. This article reveals the basic objectives and classification of distance education; given the main advantages of distance education.

Опис

Ключові слова

дистанційне навчання, distance education, цілі, класифікація, objectives, classification, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Власенко, Л. В. Методи дистанційного навчання / Л. В. Власенко, Н. В. Шинкаренко. - Софія, 2011. - T. 19. - C. 16-20.