Управління активами страхової компанії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

страхова компанія, активи страховика, оборотні активи, необоротні активи, фінансовий стан страхової компанії, ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість, Internet-технології, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Лаврененко, Д. С. Управління активами страхової компанії : кваліфікаційна робота ... магістра : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Дарина Сергіївна Лаврененко ; наук. керівник Оксана Юріївна Толстенко. – Київ, 2021. – 100 с.