Дифузійний апарат (Патент на корисну модель №44606)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Державний департамент інтелектуальної власності

Анотація

Дифузійний апарат має нахилений корпус з паровими камерами та розміщеними двома шнеками, розділений на секції поперечними балками з установленими на них підшипниками, лобовим ситом і розвантажувальним пристроєм, патрубками для підводу пари, відводу конденсату. Між першою і другою секціями встановлено вертикальні перфоровані контрлопаті, через які в сокостружкову суміш барботується пара, що підводиться через окремий паропровід зі зворотним клапаном і регулюючою арматурою. A diffusion apparatus has inclined body with vapor chambers and two worms, separated into sections by transverse beams with bearings, installed on them, face sieve and discharge arrangement, jets for vapor supply, and for condensation drainage. Between the first and second sections the vertical perforated counter blades are installed, through which the vapor is bubbled into juice-chip mixture, the vapor is supplied through the separate vapor line with baffle gate and control valve.

Опис

Ключові слова

секція, вертикальна перфорована контрлопать, клапан, section, vertical perforated kontrlopat, valve, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Пат. 44606 UA: МПК C13D 1/10 (2009.01) Дифузійний апарат / Пушанко М. М., Коцюк, І. О. ; заявник і патентовласник Нац. ун-т харч. техн. - u200904001 ; заявл. 23.04.09 ; опубл. 12.10.09, Бюл. № 19. - 3 с.

Зібрання