Популяційні демографічні параметри жовтогорлої миші та рудої нориці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології і мікробіології, популяційні демографічні параметри, population demographic parameters

Бібліографічний опис

Задира, С. В. Популяційні демографічні параметри жовтогорлої миші та рудої нориці / С. В. Задира, М. І. Скляр // Вивчення та збереження біорізноманіття в сучасних умовах : Всеукраїнська наукова конф., присвяченої 180-річчю заснування кафедри зоології, вересень 2014 р. : тези доп. – К., 2014. – С. 19-25.