Сучасні політичні конфлікти в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Політичний, як один з різновидів конфліктів, є гострим зіткненням протилежних сторін; одна з особливостей політичного конфлікту полягає в тому, що він безпосередньо або опосередковано зачіпає інтереси великих соціальних груп, прошарків, класів, суспільства в цілому. Political, as one form of conflict is sharp clash of opposing sides; One of the features of the political conflict is that it directly or indirectly affects the interests of large social groups, strata, classes of society as a whole.

Опис

Ключові слова

політика, конфлікти, політичні конфлікти, policy, conflicts, political conflicts, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Зінько, М. Сучасні політичні конфлікти в Україні / Микола Зінько, Олександр Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 4. – С. 91-92.