Психологічна безпека особистості студента

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розказано як за умови психологічної безпеки і свободи особистість студента здатна до соціально-значущої творчості, професійної самореалізації і відповідальності. Тут ключову роль відіграє психологічна культура педагога, що містить цінності життя й здоров’я людини, безпеки і незалежності особистості, унікальності й самобутності індивіда у його прагненні бути собою у різних напрямках самореалізації. In the article, it is told that if a student’s personality is capable of socially significant creativity, professional self-realization and responsibility, provided that the psychological safety and freedom of the person are in place. Here the psychological culture of the teacher, which contains the values of life and health of a person, the safety and independence of the person, the uniqueness and identity of the individual in his desire to be in different directions of self-realization, plays a key role.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, духовний простір, самобутість індивіда, психологічна безпека, spiritual space, individual identity, psychological security

Бібліографічний опис

Нікітіна, І. В Психологічна безпека особистості студента / І. В. Нікітіна // Духовна безпека України: погляд суспільствознавства і богослов’я : матеріали ХVІІ науково-практичної конференції. – К. :ВНЗ «Національна академія управління», 2018. – С. 115-117