Макаронні вироби (Патент на корисну модель № 44121)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Макаронні вироби, що містять борошно пшеничне хлібопекарське, воду та камеді рослинного походження при такому співвідношенні компонентів: камеді рослинного походження, % до маси борошна,– 0,1 – 0,3. Технічний результат полягає в поліпшенні якості виробів: макаронні вироби мають вищу міцність, поліпшуються показники варильних властивостей та зменшується перехід сухих речовин у варильну воду. Macaroni products that content the wheat flour, water and in such component correlation: gums of herbal origin, % to the weight of flour, ‒ 0,1 – 0,3. The technical result is in increasing of macaroni products quality: macaroni get more durability, cooking indexes and decreasing the solids in the cooking water.

Опис

Ключові слова

макаронні вироби, хлібопекарське борошно, камеді, якість, macaroni products, wheat flour, gums, quality, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент 44121 UA, МПК А 23 L 1/16(2009). Макаронні вироби / Юрчак В. Г., Паливода С. Д.; заявник Національний університет харчових технологій. ‒ № u 2009 01155 ; заявл. 13.02.2009 ; опубл. 25.09 2009, Бюл. № 18, 2009 р.

Зібрання