Особливості організації систем вентиляції повітря на фармацевтичних підприємствах України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Останнім часом якість лікарських засобів і медичних препаратів на фармацевтичних підприємствах контролюється не шляхом аналізу вибіркових зразків, як це було прийнято раніше, а відповідно до стандартів GMP. Зокрема, здійснюється безперервний моніторинг умов виробництва і зберігання інгредієнтів і готової фармацевтичної продукції. Особлива увага приділяється контролю роботи вентиляційної системи фармацевтичних підприємств, відхилення в якій можуть призводити до погіршення якості продукції і зупинки виробничого циклу
Recently, the quality of drugs and medical preparations at pharmaceutical enterprises is controlled not by the analysis of random samples, as was the case earlier, but in accordance with GMP standards. In particular, continuous monitoring of the conditions of production and storage of ingredients and finished pharmaceutical products is carried out. Special attention is paid to monitoring the operation of the ventilation system of pharmaceutical enterprises, deviations in which can lead to deterioration of product quality and stoppage of the production cycle

Опис

Ключові слова

система вентиляції, фармацевтичне підприємство, чисте приміщення, стерильна зона, ventilation system, pharmaceutical enterprise, clean room, sterile zone, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Касинюк, М. Особливості організації систем вентиляції повітря на фармацевтичних підприємствах України / М. Касинюк, О. Бабанова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 90-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч. 2. – С. 27.