Наукові основи дослідження привабливості ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

привабливість ринку, фактори, ринкове середовище, market attractiveness, factors, market environment

Бібліографічний опис

Гарбаренко, А. Г. Наукові основи дослідження привабливості ринку / А. Г. Гарбаренко // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 24-25 березня 2016 р. : тези доповідей. – К.: НУХТ, 2016. – С. 171-173.