Основні тенденції інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті проведено аналіз інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості, при цьому харчова промисловість і її галузі розглядаються згідно класифікації видів економічної діяльності (КВЕД). Для покращення інноваційної діяльності підприємства запропоновано особливу увагу звернути на фінансування інновацій. The article analyzed the innovation of the food industry, and the food industry and its industry are considered under the Nomenclature of Activities European Community (NACE). To improve innovation company proposed to pay special attention to the financing of innovation.

Опис

Ключові слова

інновації, інноваційна діяльність, КВЕД, innovation activities, NACE, innovation, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Васютинська, Ю. О. Основні тенденції інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості / Ю. О. Васютинська, Н. Л. Кузьмінська // Міжнародний журнал «Актуальні проблеми економіки». - 2011. - № 7. - С. 97 – 106.

Зібрання