Концепція професійної мотивації студентів як фактору конкурентності на ринку праці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті аналізуються концептуальні засади формування професійної мотивації студентів. Представлено результати дослідження стосовно перспективи працевлаштування майбутніх фахівців. Проведено структурно-функціональний аналіз форм та засобів взаємодії сучасного ринку освіти і ринку праці. Розроблено практичні рекомендації щодо управління процесом формування професійної мотивації студентів як фактора конкурентності на ринку праці.
The problem of the professional motivation of the student personality is analyzed in the article. It is given result of the investigation and corresponding interpretation of the data in reference to peculiarity of the professional motivation of the students as well as perspectives of their labor occupation. Practical recommendations conceming manage of the student motivation process formation with the purpose of the success ful labor occupation are elaborated.

Опис

Ключові слова

ринок праці, labor market, особистість студента, розвиток, управління, професійна мотивація, конкурентність, ринок освіти, student personality, development, professional motivation, management, competition, education market, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Нікітіна, І. В. Концепція професійної мотивації студентів як фактору конкурентності на ринку праці / І. В. Нікітіна, С. А. Єрохін, Ю. В. Нікітін // Юридична наука. – 2011. - № 1. – С. 20-27.

Зібрання