Фізико-хімічні методи підготовки до фасування споживчої тари, матеріалів і продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сукупність фізичних і хімічних методів, що використовуються у процесах підготовки скляних, жерстяних банок і пляшок, плівкових або комбінованих матеріалів, з яких формуються "м'які" упаковки тощо, дозволяють наблизитися до виконання третьої умови відомої формули, яка стосується забезпечення довготермінового зберігання продукції, а саме: "...стерилізований продукт в стерильних умовах фасується у стерильну тару...". Поєднання цих трьох вимог відноситься до значної кількості видів продукції і їх досягнення потребує не менш значних технологічних і енергетичних зусиль, ніж у тих випадках, коли теплова обробка стосується фасованої і герметизованої продукції. Однак ці два вказаних напрямки мають подібні складові процесів. The combination of physical and chemical methods used in the process of preparing glass, cans and bottles, plastic or composite materials, which are formed "soft" packing, etc., can come close to the performance of the third condition known formula relating to ensuring the long-term storage, namely: "... sterilized product is packaged under sterile conditions in a sterile container ...". The combination of these three requirements apply to multiple products and their achievements are no less significant technological effort and energy than when cooking regard packed and pressurized products. However, these two areas have similar these components processes.

Опис

Ключові слова

фасування, споживча тара, фізико-хімічні методи, packaging, consumer packaging, physico-chemical methods, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Фізико-хімічні методи підготовки до фасування споживчої тари, матеріалів і продукції / А. І. Соколенко, К. В. Васильківський, М. І. Юхно, В. С. Костюк // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 365.