Центральний банк і грошово-кредитна політика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У підручнику розкривається теорія і практика функціонування центрального банку. Зміст підручника відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності центрального банку, його функцій, ролі в економічному житті суспільства, розробки і реалізації грошово-кредитної політики в Україні. Підручник буде корисним викладачам, аспірантам та всім, хто бажає професійно знати все про діяльність центрального банку.В учебнике раскрывается теория и практика функционирования центрального банку. In the book revealed the theory and practice of the central bankment. The content of the textbook program appropriate to the type of discipline "Central and Bank of monetary policy "for students training direction 6.030508"Finance and Credit" that allows students to form the current knowledge on sutness of the central bank, its functions, role in the economic life of society development processing and implementation of monetary policy in Ukraine. The textbook will be useful to teachers, graduate students and everyone who wants professional know everything about the activities of the central bank.

Опис

Ключові слова

банк, гроші, політика, bank, money, policy, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / А. В. Сілакова, Г. І. Лановська, Н. І. Климаш ; за ред. Т. А. Говорушко. – Львів : «Магнолія 2006», 2015. – 224 с.

Зібрання