Корпоративні облігації як джерело позикового фінансування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В сучасних умовах, коли традиційні джерела фінансування є неефективними для підприємств, з'являються нові механізми залучення додаткових коштів, серед яких особливе місце посідають корпоративні облігації. Саме емісія облігацій є перспективним джерелом позикового фінансування підприємств і може слугувати альтернативою банківському кредитуванню. In today's environment where traditional funding sources are inefficient for companies, new mechanisms to raise additional funds, among which a special place is occupied by corporate bonds. This bond issue is a promising source of debt financing, and may serve as an alternative to bank lending.

Опис

Ключові слова

ринок облігацій, фінансування, корпоративні облігації, bond market, financing, corporate bond, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Баталова (Понежда), О. А. Корпоративні облігації як джерело позикового фінансування / О. А. Баталова // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвяченої 130-річчю Національного університету харчович технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. - С. 824.