Дослідження основних фізичних якостей студентів економічного факультету

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Необхідною умовою досягнення мети кожного дослідження є розробка відповідної методології, яка дозволяє цілеспрямовано вирішувати поставлені завдання та уникати дублювання отриманих результатів. A necessary condition for achieving the goal of each study is working appropriate methodology that allows targeted solve task and avoid duplication of received results.

Опис

Ключові слова

фізична підготовленість студентів, physical fitness of students, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Розпутній, О. П. Дослідження основних фізичних якостей студентів економічного факультету / О. П. Розпутній // Veda technologie :: Krok udělat budoucnosti - 2008 : materialy IV Mezinárodní vědecko - praktická konference. Dil 13. Lékařství. Telovychova sport: Praha Publishing House " Education and Science" - 2008. - С. 49-52