Дослідження характеристик мясних фаршів з використанням в процесі посолу молочної сироватки та сухого молока

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті викладені результати досліджень зміни технологічних показників м’ясних фаршів при використанні молочної сироватки та сухого молока. The article present the results of studies of technological change indicators mincemeat using whey and milk.

Опис

Ключові слова

технологія, м’ясні фарші, молочна сироватка, сухе молоко, стабілізатори рН, буферна ємність, моноцукри, ексудативне м’ясо, technology, minced meat, whey, milk powder, stabilizers pH, buffer capacity, monosaccharides, exudative meat, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Пасічний, В.М. Дослідження характеристик м’ясних фаршів з використанням в процесі посолу молочної сироватки та сухого молока / В. М. Пасічний, О. О. Мороз, О. А. Захандревич // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. З. Гжицького. – 2008. – Т. 10. – №2 (37), Ч. 5. – С.101-104.

Зібрання