Статистика заболеваемости населения на примере разных стран

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статье рассматриваются вопросы состояния здоровья, и динамика заболеваемости населения в Украине и в Мире, поиски причин неинфекционных болезней, и пути борьбы сними, а так же оптимизация уровня здоровья населения. Сonsider issues of health, and the dynamics of morbidity in Ukraine and abroad, the search for the causes of noncommunicable diseases, and ways to combat take off, as well as the optimization of public health.

Опис

Ключові слова

заболевания, население, diseases, population, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Щербакова, Г. Д. Статистика заболеваемости населения на примере разных стран / Г. Д. Щербакова // Пріоритетні напрямки розвитку науки : збірник наукових матеріалів ХХVІІІ Міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції, 18 березня 2019 р. – Вінниця : 2019. – Ч. 5. - С. 65-70.

Зібрання