Методичні підходи до оцінки людського капіталу підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В умовах прискореного розвитку інформаційного суспільства такі активи як: земля, основні засоби, фінансові активи перестають бути основним фактором успішного розвитку виробництва. Головну роль у стабільному розвитку підприємства стає відігравати наявність людського капіталу у зв’язку з цим постає необхідність його виміру. In the conditions of speed-up development of informative society such assets as: earth, basic facilities, financial assets stop to be the basic factor of successful development of production. Leading role in stable development of enterprise becomes to play the presence of human capital the necessity of his measuring gets up in this connection.

Опис

Ключові слова

капітал, людський капітал, активи, capital, human capital, assets

Бібліографічний опис

Лисак, В. Ю. Методичні підходи до оцінки людського капіталу підприємств харчової промисловості / В. Ю. Лисак // Наукові праці НУХТ. – 2010. - № 35. – С. 134-137.

Зібрання