Соціальна функція кримінологічної системи забезпечення внутрішньої безпеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Тези присвячено проблемі забезпечення внутрішньої безпеки суспільства шляхом реалізації соціальної функції суб’єктами безпеки, що складають цю систему. Наведено методологічні засади діяльності соціальної системи кримінологічного забезпе-чення внутрішньої безпеки, що розкривають взаємозв’язок внутрішніх та зовнішніх її складових у динаміці. The theses deals with problem of society inner security ensuring by each security subject realization of its social functions, of which this system consists. This is to work out methodological principles of social system activity for criminal inner security ensuring, to discover the dynamics of its inside and outside determines.

Опис

Ключові слова

функція кримінологічної системи, кримінологічна система, інстутиційно-правове регулювання, function of the criminological system, criminological system, institutional and legal regulation, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Нікітін, Ю. В. Соціальна функція кримінологічної системи забезпечення внутрішньої безпеки / Ю. В. Нікітін, І. В. Нікітіна // Соціальна функція кримінального права : проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 жовтня 2016 р. – Харків : Право, 2016. – С. 462-465.