Створення та застосування біорозкладних полімерних матеріалів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У сучасному світі майже у всіх галузях використовують тару та упаковку. Хімічні товари, харчові продукти, медичні препарати, радіо- і електронні пристрої, запасні частини та іншу сільськогосподарську і промислову продукцію не можливо зберегти і доставити до споживача без пакування. На сучасному етапі розвитку суспільства виник новий підхід до розробки полімерних матеріалів, діаметрально протилежний традиційному. Він має на меті одержання полімерів, що зберігають експлуатаційні характеристики тільки протягом періоду споживання, а потім піддаються фізико-хімічному і біологічному перетворенні під дією факторів навколишнього середовища і легко включаються в процеси метаболізму природних біосистем. Деградація полімеру є зміна властивостей — розтяг міцності, колір, форма, та інші — з полімеру або полімеру на основі продукту під впливом одного або декількох навколишніх факторів, таких як тепло, світло або хімічні речовини. In today's world almost all sectors use containers and packaging. Chemical products, foodstuffs, medicines, radio and electronic devices, spare parts and other agricultural and industrial products is not possible to save and deliver to the consumer without packaging. In modern society, a new approach to the development of polymeric materials is diametrically opposed to the traditional. He intended to make polymers that retain performance only during the period of consumption, and then subjected to physical, chemical and biological transformation under the influence of environmental factors and easily included in the metabolic processes of natural biological systems. Degradation of the polymer is modified properties - tensile strength, color, shape, and others - with the polymer or polymer based product under the influence of one or more surrounding factors such as heat, light or chemicals.

Опис

Ключові слова

полімерні матеріали, хімічні товари, polymeric materials, packaging, chemical products, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Арсеньєва, Л. Створення та застосування біорозкладних полімерних матеріалів / Лариса Арсеньєва, Анастасія Чорна // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : всеукраїнська науково-практична конференція, 20–21 листопада 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 146-147.