Сучасні вимоги та проблеми реалізації системи управління ВНЗ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На сучасному етапі в галузі освіти України для розв'язання завдань підвищення якості одержуваних у ВНЗ знань необхідні розробка й використання нових підходів, що базуються на сучасних методологіях управління. At present Ukraine in the field of education to solve problems to improve the quality of knowledge obtained in universities need to develop and use new approaches that are based on modern management methodology.

Опис

Ключові слова

системи управління ВНЗ, методології управління, якість підготовки фахівців, system of universities, management methodology, quality of training

Бібліографічний опис

Звалиська, С. Сучасні вимоги та проблеми реалізації системи управління ВНЗ / Світлана Звалиська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 482-484.