Математична модель та алгоритм рішення задачі про оптимальний лінійний розкрій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній роботі розглянута задача про економний лінійний розкрій матеріалів, що є актуальним для багатьох галузей виробництва і в будівництві засобами MS Excel.In this paper, we consider the problem of economical linear cutting of materials, which is relevant for many industries and in construction using MS Excel.

Опис

Ключові слова

задача лінійного програмування, симплекс метод, надбудова «Пошук рішення», linear programming problem, simplex method, search for solution add-in, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Чорнобай, К. Ю. Математична модель та алгоритм рішення задачі про оптимальний лінійний розкрій / К. Ю. Чорнорбай, О. Л. Сєдих // Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 квітня 2019 р. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2019. – С. 185–188.