Загальні відомості про системи теплопостачання харчових виробництв. Використання вторинних ресурсів. Поновлювальні енергетичні ресурси

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто основні стадії системи теплопостачання промислових підприємств, особливості розподілу теплового навантаження по сезонам і особливості розрахунку теплового постачання по різним статтям витрат. Окремо розглядаються питання використання вторинних енергоресурсів та поновлювальних джерел енергії.

Опис

Ключові слова

теплопостачання, вторинні енергоресурси, відновлювальні енергоресурси, теплоснабжения, вторичные энергоресурсы, возобновляемые энергоресурсы, heating, waste energy, renewable energy resources, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Мельник, З. П. Загальні відомості про системи теплопостачання харчових виробництв. Використання вторинних ресурсів. Поновлювальні енергетичні ресурси : презентація / З. П. Мельник - Київ, 2013. – 22 слайди.

Зібрання