Склад фотохромного матеріалу (Деклараційний патент на винахід № 70555)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Склад фотохромного матеріалу, що включає гідрат тримолібдату диметиламонію, який відрізняється тим, що додатково містить крохмальний клей в такому співвідношенні інгредієнтів, мас. %: тримолібдату диметиламонію [(CH3)2NH2]2Mo3O10∙H2O – 10-90; крохмальний клей – 9-10.
The composition of photochromical material including dimethylammonium threemolybdate monohydrate, what is differing so much, what additinaly is containing starchy glue in that ratio ingredients, mas.%: Dimethylammonium threemolybdate monohydrate – 10-90; Starch dlue – 90-10.

Опис

Ключові слова

склад, фотохромний матеріал, диметиламоній тримолібдат моногідрат, composition, phochromical material, dimethylammonium threemolybdate monohydrate, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Декл. патент України на винахід № 56644, МПК A23L 1/31 Склад фотохромного матеріалу / В. М. Іщенко, В. В. Фоменко, О. П. Перепелиця, О. М. Полумбрик; патентовласник – НУХТ; № и 2010 07200; заявл. 10.06.2010; опубл. 25.10.20011, Бюл. №2, 4 с.

Зібрання