Біологічна небезпека: сказ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Щорічно в Україні реєструються 2-3 випадки захворювань людей на сказ - гострої інфекційної хвороби з тяжким ураженням центральної нервової системи, що спричиняється вірусом. Зараження людини сказом відбувається в основному через укуси хворою твариною. У роботі проводиться аналіз ситуації зі сказом в Україні, розкривається етіологія хвороби, характеризуються симптоми хвороби і основні профілактичні заходи. Every year in Ukraine are recorded 2-3 cases of rabies disease - acute infectious disease with severe affect on the central nervous system caused by a virus. Infection of human by rabies occurs primarily through the bite of a sick animal. The paper analyzes the situation of rabies in Ukraine, reveals the etiology of the disease, characterizes the symptoms and basic preventive measures.

Опис

Ключові слова

сказ, інфекційні хвороби, центральна нервова система, rabies, infectious diseases, central nervous system, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Косенко, О. А. Біологічна небезпека: сказ / О. А. Косенко, Л. П. Нещадим // Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 74-а наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, 21-22 квітня 2008 р. : тези доповідей. - 2008. - С. 157.