Bootsrap 3 and jQuery and bugs which are related with mobile version of websites

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Web-development is one of the most popular spheres in the world of IT. A lot of Front-End developers, who work on client`s part of websites, deal with a big amount of bugs. A lot of bugs are related with developing mobile version of websites. When developers create web-sites using framework Bootstrap 3 and jQuery library they have to check how mobile version of website works. These technologies are quite powerful but sometimes mobile version of webpages doesn`t work correctly and developer have to work on it. Веб-розробка - одна з найпопулярніших сфер ІТ у світі. Багато розробників Front-End, які працюють на клієнтській частині веб-сайтів, стикаються з великою кількістю помилок. Дуже багато помилок пов’язано з розробкою мобільної версії веб-сайтів. Коли розробники створюють веб-сайти за допомогою бібліотеки Framework Bootstrap 3 та jQuery, вони повинні перевірити, як працює мобільна версія веб-сайту. Ці технології є досить потужними, але іноді мобільна версія веб-сторінок не працює належним чином, і розробникам доводиться працювати над нею.

Опис

Ключові слова

technologies, Bootstrap 3, jQuery, bugs, websites, mobile version, developers, webpages, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації, помилки, веб-сайти, мобільна версія, розробники, веб-сторінки, технології

Бібліографічний опис

Topol, V. Bootsrap 3 and jQuery and bugs which are related with mobile version of websites / V. Topol, O. Kovalova // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 570.