Формування гармонічної особистості при вивченні філософії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Гармонія - це досягнення стану душевного спокою. Гармонія - це вища форма організованості та краси. Вивчення філософії дозволяє збагнути єдність та гармонійність світу і місця людини в ньому. Harmony is the achievement of a state of peace of mind. Harmony is the highest form of organization and beauty. The study of philosophy allows us to understand the unity and harmony of the world and the place of man in it.

Опис

Ключові слова

гармонічна особистість, формування, філософія, philosophy, formation, harmonious person, кафедра гуманітарних дисциплін, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Формування гармонічної особистості при вивченні філософії / А. Михалевич, О. Панченко, В. Скуйбіда, У. Кузьмик // Матеріали міжнародної наукової Інтернет-конференції, 29 травня 2018 р. : тези доповідей. - К.: НУХТ, 2018. – С. 206