Дослідження витрат повітря через пористі пакувальні матеріали

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблена математична модель повітропроникності пористих пакувальних матеріалів. Адекватність математичної моделі реальним процесам перевірено експериментальними дослідженнями. Отримані результати досліджень рекомендовані для застосування під час виконання розрахунків та вибору елементів вакуумних захоплюючих пристроїв пакувального обладнання.
A mathematical model for air permeability of porous packaging materials. The adequacy of mathematical models to real processes tested by experimental studies. The results obtained are recommended for use in performing the calculations and the choice of the elements of vacuum gripping device packaging equipment.

Опис

Ключові слова

пористий пакувальний матеріал, porous packaging material, повітропроникність, упаковка, картон, математичні моделі, витрати повітря, breathable, packaging, cardboard, mathematical models of air flow, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Якимчук, М. В. Дослідження витрат повітря через пористі пакувальні матеріали / М. В. Якимчук, О. М. Гавва, А. Є. Самойлик // Харчова промисловість. — 2011. — № 11. - С. 42-45.

Зібрання