Підвищення конкурентоспроможності та розширення конкурентних переваг підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентна перевага, конкурентна стратегія

Бібліографічний опис

Рожок, А. С. Підвищення конкурентоспроможності та розширення конкурентних переваг підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 073 Менеджмент / Рожок Анастасія Сергіївна ; наук. керівник Віктор Іванович Ємцев. – Київ, 2023. – 103 с.