Експрес-метод визначення вмісту альфа-кислот в хмелі (Деклараційний патент на винахід № 62608)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Експрес-метод визначення вмісту альфа-кислот в хмелі передбачає вимірювання інтенсивності спектра дифузного відбивання. Визначення здійснюють в інтервалі довжин хвиль 2,22-2,29 мкм з попереднім подрібненням зразка та просіюванням часток хмелю крізь сито з розмірами отворів 0,294-1 мм.

Опис

Ключові слова

хміль, вміст альфа-кислот, аналіз, інфрачервоний аналізатор, хмель, содержание альфа-кислот, анализ, инфракрасный анализатор, hops, alpha-acids content, analysis, infrared analyzer, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на винахід 62608 UA, МПК7 С12С3/00, G01J3/00 Експрес-метод визначення вмісту альфа-кислот хмелю / Воронцова С. І., Носенко В. Є., Мелетьєв А. Є., Троценко П. О. – Україна. - № 2003043387 ; заявл. 15.04.2003 ; опубл. 15.12.2003, Бюл. № 12.

Зібрання